استاندار تهران با تاکید بر اینکه وضعیت زندان کاملاً تحت کنترل بوده و آرامش در مجموعه زندان برقرار است، گفت: مردم به فراخوان‌ها و شایعه پراکنی‌های رسانه‌های فارسی زبان بیگانه توجه نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن منصوری، استاندار تهران از داخل محوطه زندان اوین در گفتگو با شبکه خبر گفت: هم اکنون وضعیت زندان کاملاً تحت کنترل بوده و آرامش در مجموعه زندان برقرار است.

وی افزود: به دلیل شرایط امنیتی خیابان‌های اطراف زندان درحال رصد و تحت کنترل است.

استاندار تهران تاکید کرد: مردم به فراخوان‌ها و شایعه پراکنی‌های رسانه‌های فارسی زبان بیگانه توجه نکنند.