شهردار منطقه ۱۳ از اجرای ۱۴۹ مورد اقدام ترافیکی در راستای پروژه راه‌های امن به مدرسه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی علی احمدی با بیان اینکه، با توجه به جمعیت دانش آموزان در محدوده محلات، بحث جلوگیری و کاهش تصادف‌های وسایط نقلیه با عابرین و تأمین ایمنی محیط‌های مجاور مدارس امری ضروری به نظر می‌رسد، گفت: در این راستا، پروژه راه‌های امن به مدرسه به تعداد ۱۴۹ مورد با نصب علائم هوشمند و هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی و ترسیم خط کشی گذر دانش آموزان از خیابان‌ها با توجه به بازگشایی مدارس توسط معاونت حمل و نقل ترافیک اجرایی شد.

به گفته شهردار منطقه ۱۳، در راستای اهداف شهر دوستدار کودک، ۵۳ معبر برای کودکان و مادران همراه کودک بهسازی و ایمن سازی شده تا خللی در رفت و آمد آنها ایجاد نشود. شهردار منطقه ۱۳ ادامه داد: تعدادی ایستگاه نیز در راستای پروژه اتوبوس پیاده مدرسه و ایمن سازی معابر کودکان مناسب سازی شده است.

وی به اقدامات صورت گرفته برای تأمین فضای امن حاشیه مدارس اشاره کرد و افزود: ۱۷ مورد فضای پارک سرویس، ایمن سازی مسیر خروج از مدرسه تا سرویس ایجاد شد.

علی‌احمدی، یکی از اقدامات مهم و تأثیر گذار شهرداری منطقه ۱۳ را در راستای نهادینه کردن فرهنگ ترافیک، آموزش دانش آموزان مدارس و برگزاری دوره‌های مرتبط با موضوعات حمل و نقل و ترافیک برشمرد که ماحصل آن آموزش و آگاه‌سازی دانش آموزان نسبت به مقررات ایمنی عبور و مرور در راه مدرسه، خیابان‌ها، وسایل نقلیه و خطرات ناشی از بی توجهی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است.