حکم تعدادی از شهرداران مناطق تهران در ابتدای مهر ماه به پایان رسیده است و مطابق با قانون چک هایی که آنها امضا کرده‌اند غیر قانونی بوده است.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه‌؛ سال گذشته بود که با حکم زاکانی شهرداران مناطق پایتخت منصوب شدند و به موجب این حکم هر یک از شهرداران به مدت یکسال سکان داری ریاست مناطق خود را برعهده گرفتند تا در راستای اعتلای دینی، ملی، فرهنگ و هویت اسلامی و کاهش فقر و طبقه اجتماعی و رفع آسیب‌های اجتماعی اقدام کنند.

همانطور که گفته شد احکام شهرداران مناطق تهران به صورت یک ساله صادر شدند و علیرضا زاکانی شهردار تهران در توضیح چرایی صدور احکام یک ساله گفت: احکام به این دلیل یکساله صادر شدند تا ما در طول این مدت بتوانیم عملکرد هر یک از شهرداران را بسنجیم و به نوعی آنها را محک بزنیم.

اما اکنون با گذشت یک سال از دوره مدیریت شهری مدت زمانی احکام تعداد بسیاری از شهرداران مناطق به پایان رسیده است و آنها بدون داشتن حکم در حال فعالیت در مناطق خود هستند.

حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران در نود و ششمین جلسه شورای شهر با اشاره به احکام شهرداران مناطق گفت: حکم انتصاب برخی از شهرداران تهران در روز هشتم مهرماه به اتمام رسیده است و اکنون آنها بدون داشتن احکام مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: با توجه به آنکه شهرداران هنوز در مسندهای خود حضور دارند مشخص است که آنها مشغول به امضای چک‌های مالی هستند که این موضوع از نظر نهادهای متولی غیر قانونی است و آنها بدون داشتن حکم انتصاب حق امضا ندارند.

امضای مسولان بدون حکم غیر قانونی است

مطابق با آنچه که در قانون آمده است هیچ مدیری نمی‌تواند پس از پایان دوره‌های مسئولیتش در مقام خود باقی بماند و امضاهایی را داشته باشد و حتی در برخی از موارد نیز پس از پایان دوره مسؤلیت باید مقام معظم رهبری موافقت کنند.

شهردار تهران در واکنش به انتصابات و زمان تمدید احکام یا انتصاب شهرداران جدید برای مناطق تهران گفت: احکام ما یکساله است و در حقیقت با تمام دوستان از جمله معاونت‌ها پروژه‌ای شامل بسته‌ای از موضوعات و اهداف برای یک سال بسته می‌شود که تحولی را که مد نظر داریم کمک می‌کند تا محقق شود. در طول این مسیر نیز ارزیابی‌های مختلفی صورت می‌گیرد.

شهردار تهران تاکید کرد: سال اول تثبیت منابع مالی بود و در همین مسیر حرکت کردیم و امروز نیز پس از صدور احکام معاونت‌ها صدور احکام مناطق آغاز می‌شود و شاهد تلاش و فعالیت عمده عزیزان خواهیم بود.

حدود ۱۰ روز است که شهرداران تهران بدون حکم در حال فعالیت هستند و به طور قطع تعداد زیادی مصوبه، چک و طرح را نیز در طول این زمان به امضا رساندند که مطابق با قانون آنها غیرقانونی بوده اند و باید منتظر ماند و دید آیا امروز وعده شهردار تهران برای تغییر شهرداران مناطق تغییر می‌کنند یا خیر.