شهردار منطقه ۲ از رونمایی نخستین اطلس شهری کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته ملی کودک و همچنین نکوداشت هفته تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی با بیان اینکه کودکان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی بالقوه جامعه دارای سهم ویژه ای از شهرها و فضاهای شهری هستند، گفت: توجه به حقوق و نوع زیست کودکان یک اصل بنیادین در دنیای کنونی محسوب می‌شود و بر همین اساس اجرای طرح شهر دوستدار کودک در اولویت برنامه‌های مدیریت شهری منطقه قرار گرفت.

شهردار منطقه ۲ افزود: به منظور تعهد به اجرای کنوانسیون حقوق کودک در سطح محلی و با هدف توسعه‌ی برنامه‌های شهر دوستدار کودک؛ اطلس شهری کودکان و نوجوانان منطقه ۲ توسط حوزه اجتماعی و فرهنگی منطقه تهیه و تدوین شد.

وی بیان کرد: اطلس شهری کودکان به عنوان راهنمای ملی توسعه شهر دوستدار کودک و با هدف شناخت جامع از ابعاد مختلف مساله و آگاهی کامل از وضعیت موجود و فعلی شهر در رابطه با شاخص‌ها و متغیرهای حوزه کودکان و نوجوانان تهیه شده است.

به گفته شهردار منطقه ۲، ویژگی‌های کمی- کیفی، جمعیت شناختی، آشنایی با پتانسیل‌های جغرافیایی، اقلیمی، اقتصادی سطح منطقه، برآورد نیازها و کمبودهای این قشر و همچنین امکانات و تسهیلاتی که در شرایط فعلی در اختیار آنان قرار دارد از جمله اطلاعات قابل دسترس در این اطلس است.

وی افزود: در این اطلس تصویری روشن و روزآمد از مشکلات کودکان و نوجوانان و همچنین تحلیل میزان دسترسی آنها به انواع خدمات حقوقی، سلامت، بهداشت، تغذیه، ایمنی و حمل و نقل برای هرگونه چشم انداز و سیاستگذاری در این حوزه فراهم شده است.