مدیر کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران از انتخاب ۲۵ مؤسسه حسابرسی برای رسیدگی به صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ واحدهای اجرایی شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم باقی در نود و پنجمین جلسه شورا و در جریان ادامه بررسی طرح تعیین حسابرس منتخب شورا جهت انجام عملیات حسابرسی سال ۱۴۰۱ گفت: برای سال ۱۴۰۰ طبق توافقی که با ریاست شورا و ریاست کمیسیون برنامه و بودجه داشتیم مقرر شد، گزارشات حسابرسان مجامع شرکت‌ها و شورای سازمان‌ها در سال ۱۴۰۰ مورد پذیرش شورا قرار گیرند و در صحن قرائت شود.

مدیر کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران ادامه داد: همچنین مقرر شد بعد از برگزاری مجامع سازمان‌ها و شرکت‌ها، گزارشات حسابرسی و صورت‌های مالی تأیید شده آن‌ها آماده شود و به شورای شهر ارائه شود که البته این گزارشات آماده شده و امیدواریم در این شش ماهه ای که از سال ۱۴۰۱ باقی مانده قرائت شود.

باقی در ادامه افزود: برای این اقدام در بخش نخست ۲۵ مؤسسه انتخاب شدند و مقرر شد به صورت رندوم (شیوه انتخاب تصادفی) حسابرسان مستقل انتخاب شوند.

مدیر کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران افزود: حسابرسی در شهرداری به روز رسانی شده و در سال ۱۴۰۰ حسابرسی سال ۹۸ و سال ۹۹ انجام شد که البته سال ۹۹ همچنان در حال انجام است و اکنون نیز حسابرسان برای سال مالی ۹۹ مستقر شده‌اند و امیدواریم ظرف چند ماه آینده گزارشات قطعی ارائه شود.

ابراهیم باقی همچنین خاطرنشان ساخت: اینکه حسابرسان مستقل شورا و حسابرس شهرداری یکی شود هم از نظر زمان و هم از منظر روند توسعه و ارتقا این حوزه اتفاق خوبی است اما خواسته ما از شورای محترم شهر این است که ساز و کاری طراحی شود که اختیارات این امر به شهرداری و نظارت با شورای محترم شهر باشد چرا که مسائل اجرایی و استقرار حسابرسان کامل در ارتباط با اداره کل امور مجامع و حسابرسی است.