عملکرد نامناسب سیستم زهکشی، عدم اتصال مناسب این سیستم به شبکه مدیریت آبهای سطحی و همچنین
وضعیت نامطلوب روکش آسفالت از عمده عوارض خرابی موجود در پل های سواره رو شهر تهران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد فیاض که در تشریح نتایج بازدید پل‌های سواره روی پایتخت توسط معاونت‌های فنی و عمرانی شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه سخن می‌گفت، با بیان اینکه ضعف سیستم زهکشی عمدتاً سبب ایجاد خوردگی و آسیب در اجزای بتنی پل‌ها می‌شود، عملکرد نامناسب این سیستم‌ها را در کنار وضعیت نامناسب روکش آسفالت به عنوان مهمترین عوارض خرابی پل‌های سواره رو شهر تهران معرفی کرد و گفت: وجود آثار رطوبت، خوردگی و ترک خوردگی که گاه منجر به نمایان شدن آرماتور در اعضای بتنی پل شده است، نقص در سیستم‌های تاسیساتی از قبیل تابلوهای تبلیغاتی، تابلوهای ترافیکی و سیستم روشنایی، وجود عوارض خرابی در جداول و مسیرهای پیاده رو و در نهایت خرابی درزهای انبساط، نرده‌ها و گاردریل ها در رتبه‌های بعدی این دسته بندی قرار می‌گیرند.

سرپرست اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان‌ها و مناطق شهرداری تهران با تاکید بر لزوم توجه به عملکرد مناسب پل‌ها در طول دوره بهره برداری و برنامه‌ریزی فرآیند بازرسی، تعمیر و نگهداری، اظهار کرد: در صورتی که رفع آسیب‌های شناسایی شده نیازمند تعمیر آنی باشد، عملیات ایمن سازی موقت صورت می‌پذیرد و پس از آن تیم بازرسی جهت بررسی دقیق وضعیت عضو یا اعضای آسیب دیده به محل پل اعزام می‌شوند. چنانچه بررسی گزارش بازرسی نشان دهد تعمیر عضو آسیب دیده پل به طراحی و محاسبه نیاز دارد، اقدامات لازم جهت تهیه طرح تعمیر، نقشه‌ها و اسناد مناقصه انجام شده و نتیجه جهت بررسی و تأیید در هیئت مربوطه مطرح می‌شود.

در غیر این صورت تعمیر موارد خرابی با استفاده از روش‌ها و جزئیات ارائه شده در دستورالعمل تعمیر پل‌ها و پس از اخذ موافقت و تأیید سازمان مشاور فنی و مهندسی، در دستور کار قرار می‌گیرد. به گفته فیاض، اگر آسیب‌های شناسایی شده نیاز به تعمیر آنی نداشته باشند، مدارک بازرسی از منظر نیاز یا عدم نیاز به تعمیر بررسی می‌شوند. در این مرحله پل‌های نیازمند به تعمیر تعیین و بر اساس معیارهای مورد تأیید سازمان مشاور اولویت بندی می‌شوند تا تعمیر پل‌های دارای اولویت به سرعت در دستور کار قرار گیرد.

بازدید چشمی پل‌های شهر تهران با عنایت به ابلاغیه شورای فنی شهرداری تهران در خصوص عملیاتی ساختن دستورالعمل بازرسی پل‌ها و مطابق با نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران صورت پذیرفته است.

براین اساس تمام پل‌های سواره رو پایتخت به صورت ماهانه توسط شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه بازدید و گزارش‌های مربوطه به سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران ارسال می‌شود.