شهرداری تهران به عنوان اولین شهرداری کشور به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت متصل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در توییتی از اتصال شهرداری تهران به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت خبر داد.

وی در صفحه شخصی خود نوشت: ساعت ۲۰ همین امشب کار اتصال سامانه «تهران من» به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت (my.gov.ir) به پایان رسید.

حالا همه شهروندان می‌توانند خدمات موردنیاز خود را از طریق این درگاه با یک‌بار احراز هویت دریافت کنند.

شهرداری تهران اولین شهرداری در کشور است که به این الزام قانونی عمل می‌کند.