شهردار منطقه ۲ از پیش بینی تمهیدات لازم برای استقرار و فعالیت نیروهای خدمات شهری، در پایانه مرزی زرباطیه واقع در مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزای مهر مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ از استقرار و فعالیت نیروهای خدمات شهری منطقه ۲ در پایانه مرزی زرباطیه خبر داد و گفت: با توجه به برنامه ستاد اربعین شهرداری تهران مبنی بر ارائه خدمات مناسب به زائران، برنامه‌ریزی های لازم جهت استقرار نیروهای خدمات شهری منطقه دو در پایانه مرزی زرباطیه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه مرز بین‌المللی مهران یکی از مهمترین مرزهای زمینی کشور است گفت: با توجه به اینکه مرز مهران در سال‌های گذشته مورد استقبال چشمگیر مردم سراسر کشور در ایام اربعین بوده، در سال جاری نیز با تدابیر ستاد اربعین، مناطق ۵ و ۱۱ در پایانه مرزی مهران و منطقه ۲ در پایانه زرباطیه مستقر و به ارائه خدمات می‌پردازند.

شهردار منطقه ۲ با بیان اینکه بر اساس تجربیات گذشته، برنامه‌ریزی لازم برای خدمات رسانی مناسب صورت گرفته است، افزود: بر اساس برنامه پیش بینی شده ۱۴۰ نیروی خدمات شهری به صورت دو تیم در پایانه مرزی زرباطیه مستقر و به پاکسازی مسیر می‌پردازند.

صالحی گفت: نیروهای خدمات شهری از ۱۴ شهریور در محل مستقر شده و پاکسازی، رفت‌وروب پایانه زرباطیه واقع در مرز مهران انجام و پس از اربعین نیز ادامه خواهد داشت و در حال حاضر تمهیدات لازم برای استقرار نیروها در محل پیش بینی شده است.