معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: حدود ۷۸۰ کیلومتر راه اضافه به شهروندان تحمیل شده و بر همین اساس باید راه شهروندان را از ۷۸۰ کیلومتر به ۵۷ کیلومتر رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شعبانی، در مراسم آغاز به کار ادامه بزرگراه یادگار امام با اشاره به اقدامات عمرانی شهرداری تهران افزود: ساخت معابر اولین وظیفه شهرداری است.

وی ادامه داد: پروژه شوشتری، یادگار امام، شهید متوسلیان و شهید بروجردی از جمله اقدامات شهرداری در حوزه ساخت معابر است.

شعبانی با بیان اینکه نگهداشت شهر دومین وظیفه شهرداری است گفت: ۱۰ میلیون تن تولید آسفالت در تهران کم است و در این حوزه عقب ماندگی‌هایی وجود دارد و احداث ۲ کارخانه برای تولید آسفالت در دستور کار است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: بیش از نیمی از پل‌های تهران از سن خود عبور کرده اند و باید آنهارا به درستی نگه داشت.

وی تصریح کرد: عدم نظارت‌های اولیه یکی از مشکلاتی است که کارهای ما را دوبرابر می‌کند وکنترل کیفیت نیز مغفول مانده است.

شعبانی با بیان اینکه حدود ۷۸۰ کیلومتر راه اضافه به شهروندان تحمیل شده است گفت: تقریباً ۵ درصد سوخت مردم تهران در این مسیرها و تقاطع‌های ناقص هدر می‌رود و بر همین اساس باید راه شهروندان را از ۷۸۰ کیلومتر به ۵۷ کیلومتر رساند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان اینکه امسال ۱۸ تقاطع را به شهروندان تحویل می‌دهدیم گفت: این تقاطع‌ها راه ۱۲۳ کیلومتری را به ۸ و نیم کیلومتر تبدیل می‌کنند.

وی با اشاره به پروژه یادگار امام گفت: از میدان جی تا تقاطع بهار و ۱۰ کیلومتر ساخته می‌شود و قول داده ایم ۲۴ ماهه این پروژه را تکمیل کنیم.

شعبانی ادامه داد: هر محله‌ای که قابلیت بهره برداری داشته باشد به بهره برداری می‌رسد تا شهروندان از آنها استفاده کنند