عضو شورای شهر تهران گفت: همه مجموعه‌های نظامی، انتظامی و نهادهای دولتی و غیر دولتی موظف به حفظ درختان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی نیز در دیدار با مدیران دیوان عدالت اداری با بیان اینکه طولانی بودن زمان رسیدگی به برخی پرونده‌ها و زمان بر بودن آنها آفت‌هایی برای شهر تهران دارد، گفت: ممکن است این پرونده‌ها مربوط به برخی ساختمان‌های ناایمن و یا مربوط به پرونده ساخت و سازی که به منظر شهری آسیب می‌رساند باشد که رسیدگی به آنها نیازمند توجه ویژه است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در برخی موارد نیز برای برخی پرونده‌ها حکم موقت دریافت می‌کنند که خطراتی را برای عامه مردم ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه از دستگاه‌های دولتی و عمومی توقع بیشتری برای حفظ و گسترش فضای سبز داریم، گفت: برای مثال خشک شدن درختان در برخی نهادها، در سال‌های گذشته ایجاد شده اما در این دوره مدیریت شهری بر حفظ درختان حساسیت ویژه ای دارد.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: در مجموعه باشگاه انقلاب، دادگاه رأی به عمدی نبودن خشک شدن درختان دارد اما موضوع ما عمدی یا غیر عمدی بودن آن نیست، بلکه طبق قانون حفظ درختان وظیفه مجموعه‌ها و نهادها است، و هر گونه اقدامی در این خصوص باید با مجوز شهرداری صورت بپذیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد؛ همه مجموعه‌های نظامی، انتظامی و نهادهای دولتی و غیر دولتی موظف به حفظ درختان هستند.