شهردار تهران نسبت به رفتن مدیرانش از شهرداری تهران گس از یکسال از دوره مدیریت وی توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، از ریاست علیرضا زاکانی بر مسند شهرداری تهران یکسال می‌گذرد و خبرهایی درباره احتمال تغییر برخی از مدیران و شهرداران مناطق مخابره شد که زاکانی نسبت به آنها واکنش نشان داد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه دیدار با مدیران دیوان عدالت اداری در واکنش به خبر رفتنش از شهرداری گفت: فعلاً صبر کنید، صبر چیزی خوب است.

وی ادامه داد: اینکه چه کسی گفته است قرار است برویم را شما باید به ما بگویید.

زاکانی تصریح کرد: اقدامات بسیاری را می‌خواهیم در آینده انجام دهیم.