شهردار تهران گفت: برای ایمن سازی ساختمان «آزاد»، کسبه نیز باید به میدان بیایند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، در حاشیه جلسه دیدار با اعضای دیوان عدالت اداری و در جمع خبرنگاران با اشاره به ساختمان‌های نا ایمن، افزود: ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران میراث شومی است که از گذشته مانده و آنچه تهدید می‌شود، شهروندان هستند.

وی با اشاره به ساختمان «آزاد» گفت: این ساختمان به عنوان نمونه یک ساختمانی که دارای اشکالات متعدد بود مورد توجه قرار گرفت و پلمب شد.

زاکانی با اشاره به بیکار شدن کسبه افزود: اگر امکان دیگری وجود داشته باشد و خود صاحبان کسب و کار بخواهند برای ایمن‌سازی پیش قدم شوند، این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

شهردار تهران تصریح کرد: دغدغه ما صیانت از شهروندان است و کسبه هم شهروندان شهر هستند؛ این پاساژ هم برای خود کسبه و هم مراجعان خطرناک بود، برای همین به وظایف خود عمل کردیم.

وی تاکید کرد: در جهت استحکام بخشی این ساختمان را بررسی می‌کنیم و اگر خود کسبه هم پیش قدم شوند، ایمن سازی انجام می‌شود.

زاکانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره برنامه این هفته «شنبه‌های امید و افتخار»، گفت: شنبه آینده بال غربی بزرگراه یادگار امام را که چند هزار میلیاردی است و تجهیز شده، با وزارت دفاع افتتاح خواهیم کرد.

شهردار تهران با اشاره تغییر احتمالی مدیران شهر، افزود: فعلاً صبر کنید.