معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری از ایجاد حواله الکترونیک در بخش خزانه‌داری و نظام‌های مالی شهرداری در جمع ذی‌حسابان شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فلاح در نشستی با حضور فیروز عبادی مشاور معاون مالی، مصطفی قویدل مدیرکل امور مالی و اموال و همچنین ذی‌حسابان مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری، ذی‌حسابان را ناظرین مالی شهرداری نامید که کنترل و نظارت بر درآمد و هزینه کرد شهر را برعهده دارند که اگر تلاش و اقدامات آنها نباشد، کل کار اجرایی شهر مختل خواهد شد چون جریان امور اجرایی وابسته به امور مالی و جریان امور مالی نیازمند کنترل و نظارت دقیق است؛ این نشان از جایگاه و نقش مهم ذی‌حساب را دارد چرا که اگر با نظارت‌های ذی‌حسابان، حتی ده درصد از انحراف بودجه جلوگیری شود، مبلغ بسیار قابل توجهی خواهد بود و این نفعی است که ذی‌حسابان برای مجموعه شهرداری و کل شهر دارند.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری افزود: اگر از ذی‌حسابان توجه و کنترل ویژه ای را توقع داریم، می‌بایست به نقش و جایگاهشان و همچنین ابزارها و اختیاراتی که برای آنها در نظر می‌گیریم نیز توجه خاصی داشته باشیم؛ مثلاً در برخی از سازمان‌ها، ذی‌حسابان تنها تا مرحله امضای سند حضور دارند در صورتیکه باید تا زمان تأیید چک هم، امضا و کنترل ذی‌حسابان را شاهد بوده و اینگونه است که با انبوهی از اسناد مالی باز مواجه می‌شویم، اگر حضور ذی‌حساب را تا انتهای هزینه یا درآمد نداشته باشیم، بدیهی است که نظارت دقیقی هم صورت نخواهد پذیرفت.

فلاح در خصوص ایجاد حواله الکترونیک در بخش خزانه داری و نظام مالی اظهار کرد: راه اندازی حواله الکترونیک، کمک بزرگی برای عملیاتی کردن تسویه ذینفع نهایی در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پیمانکاران است. در حال حاضر پول را به صورت کلی به شرکت‌ها یا سازمان‌ها می‌دهیم و مدیرعامل سازمان و شرکت بر اساس تخصیصی که دارند اعتبارات توزیع شده را هزینه می‌کنند، در واقع اول پول داده شده و سپس سند تولید می‌شود در صورتیکه این روند باید معکوس و پس از ایجاد سند، پول داده شود. با جاری شدن این روند، کنترل و نظارت مالی نیز دقیق‌تر صورت می‌گیرد. کارآمدی فرآیند صدور سند مالی در این است که به خوبی مشخص شود، وجوه پرداختی در مسیر تولید کدام خدمت، کالا و وظیفه هزینه شده است.