عضو شورای شهر تهران در دفاع از طرح دو فوریتی نظام نامه محله گفت: مدیریت محله و معتمدین محلات بلاتکلیف مانده و نیاز به ‌ساماندهی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد علوی با ارائه طرح دو فوریت نظام نامه محله از سوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در دفاع از این طرح گفت: برای آماده سازی طرح مذکور چهار ماه کار کارشناسی شده است.

وی ادامه داد: طرح برای همکاران شهرداری و اعضا شرح داده شده و نظرات هر دو گروه اخذ و اعمال شده است.

رئیس کمیته مشارکت‌های شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری ۱۰ جلسه با مدیران شهرداری افزود: برای شخص شهردار تهران نیز طرح شرح داده شده و نظرات وی نیز اخذ شده و طرح فعلی حاصل این جلسات است.

وی در خصوص دلایل ارائه طرح دو فوریتی گفت: بلاتکلیفی موضوع شورایاران و معتمدین محله بعد از حکم دیوان، ضرورت تعیین تکلیف مدیریت محله و ضرورت بازنگری در ساختار و برنامه‌های مدیریت محله، جلوگیری از موازی کاری و مداخله‌های غیر ضروری و ساماندهی و تقویت مشارکت‌های اجتماعی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حکمرانی حلقه‌های میانی مردم از دلایل ارائه این طرح است.