در نشست سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران با شهردار منطقه ۱۴، آخرین وضعیت تحقق برنامه های قرارگاه جهادی تأمین مسکن پایتخت و ظرفیت های موجود در این منطقه مطرح شد و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت در نشست سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران با شهردار منطقه ۱۴، ضمن تشریح برنامه‌ها و مأموریت‌های سازمان نوسازی در حوزه تأمین مسکن در بافت‌های فرسوده، بر ضرورت شناسایی و احصاء ظرفیت‌های موجود برای تحقق این مهم در مناطق تأکید کرد.

در این جلسه ظرفیت‌های جدید شناسایی شده توسط شهرداری منطقه ۱۴ معرفی و مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد ظرفیت‌های موجود در جلسات قرارگاه جهادی تأمین مسکن تهران مطرح شده و با همکاری سازمان نوسازی شهر تهران نسبت به اخذ مصوبات لازم در این خصوص اقدامات لازم صورت پذیرد.