دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران از فصل جدید جلسات کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران به منظور ارتقاء سرانه‌های خدماتی در بافت‌های فرسوده پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت در جلسه‌ای که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و با هدف بررسی اقدامات کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران و برنامه ریزی برای برگزاری فصل جدیدی از جلسات این کمیته برگزار شد، از اقدامات ارزنده این ستاد در گذشته تقدیر و تشکر کرد و متذکر شد: توازن اقدامات در حوزه نوسازی و بازآفرینی در محلات فرسوده و ناکارآمد در گرو رسیدگی به ابعاد مختلف و متنوع موضوع از جمله ارتقا کیفیت شبکه‌های زیرساختی، ارتقا سرانه‌های خدماتی و نوسازی و مقاوم سازی ابنیه خدماتی فرسوده و فاقد کارایی لازم است به نحوی که این اقدامات مجموعاً بستر مناسبی را برای پشتیبانی از سکونت چه به لحاظ ارتقا شأن آن و چه به لحاظ رفع فرسودگی از این عرصه‌ها فراهم آورد.

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران و دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران یادآور شد: اقدامات مناسبی در بررسی مسائل، مشکلات و نارسایی‌ها در حوزه خدمات و زیرساخت در بافت فرسوده شهر تهران با محوریت کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به جابجایی ۱۳۰۰ پایه تیر برق معارض یا فرسوده، ۳۰ کیلومتر ارتقا کیفیت روشنایی معابر، ۱۵ کیلومتر نوسازی شبکه آبرسانی، ۸ کیلومتر تکمیل و اتصال به شبکه فاضلاب، تهیه و نصب ۱۶۱ دستگاه شیر ایستاده آتش نشانی (هیدرانت) و ده‌ها عنوان فعالیت دیگر اشاره کرد.

وی در این جلسه بر ضرورت استمرار منظم جلسات آتی این ستاد و کمیته‌های زیرمجموعه آن تأکید کرد و گفت: امیدواریم در مدت زمان باقی مانده تا پایان سال جاری و در سال آتی، دستور کارها به تفکیک هر یک از نهادها و دستگاه‌های متولی و مسئول در قالب موافقتنامه‌های بودجه‌ای با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران مبادله و میزان پیشرفت تحقق هر یک از اقدامات مندرج در موافقتنامه‌های مذکور در کمیته خدمات و زیرساخت مورد رصد و پیگیری قرار گیرد.