بنیاد مستضعفان از آغاز مقاوم سازی ساختمان ۵۸ ساله آلومینیوم تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مستضعفان، ایمن سازی تأسیسات برقی ساختمان معروف آلومینیوم که ناایمن بودن آن بارها در مکاتبات متعدد بنیاد مستضعفان با مسئولان مربوطه تاکید شده بود، آغاز شد.

عملیات ایمن سازی تأسیسات برق این ساختمان ۱۵ طبقه که در سال ۱۳۴۳ در خیابان جمهوری بنا شده بود و ناایمن بودن آن پس از حادثه ساختمان پلاسکو بارها در مکاتبات متعدد گوشزد شده بود، با همکاری دادستانی و کسبه این ساختمان پر تردد، آغاز شد.

بر اساس این گزارش به دنبال توافق کسبه این ساختمان با بنیاد مستضعفان به عنوان مالک این ساختمان قدیمی، مقرر شد تا عملیات ایمن سازی تأسیسات برقی همزمان با فعالیت معمول کسبه در این ساختمان انجام شود و این توافق در حالی رخ داد که پیش از آن، بنیاد مستضعفان، ایمن سازی این ساختمان را به دلیل مخاطره آمیز بودن تردد شهروندان در این ساختمان همزمان با عملیات ایمن سازی، غیرممکن عنوان کرده و خواستار تخلیه موقت آلومینیوم شده بود، ولی نهایتاً در جلسه مشترک میان کسبه و بنیاد مستضعفان با معاون دادستان تهران، مقرر شد تا با پذیرش مسئولیت مخاطرات احتمالی ایمن سازی ساختمان، از سوی شورای کسبه، عملیات ایمن سازی سیستم برق ساختمان آلومینیوم آغاز شود.

بر همین اساس به دنبال انتخاب پیمانکار از سوی شورای ساختمان آلومینیوم و همچنین واریز ۲۰ میلیارد تومان از سوی بنیاد مستضعفان در ۵ مرداد (به عنوان پیش پرداخت اجرای عملیات ایمن سازی سیستم برق به حساب شورای ساختمان)، عملیات ایمن سازی این برج ۱۵ طبقه آغاز شده و هم‌اکنون پیمانکار این پروژه در حال تجهیز کارگاه است.

به گفته متولیان این عملیات، تخمین زده می‌شود که ایمن سازی سیستم برق ساختمان آلومینیوم تا پایان سال به اتمام برسد.

بنیاد مستضعفان از سال ۹۶ مکاتباتی مبنی بر تجهیز و ایمن سازی ساختمان مذکور را با شهرداری منطقه و شورای ساختمان انجام داده و حتی برای پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی، تیم‌های آتش نشانی را به صورت ۲۴ ساعته در این ساختمان مستقر کرده است.