رئیس سازمان بوستان‌های شهرداری تهران گفت: در راستای قطع درختان باشگاه انقلاب شهرداری تهران از این مجموعه شکایت کرد و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ نوزدهم مردادماه صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مختاری رئیس سازمان بوستان‌های شهرداری تهران در حاشیه هشتادم و هفتمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به قطع درختان در باشگاه انقلاب گفت: در سال ۹۸ پلاک‌کوبی تمامی درختان باشگاه انقلاب انجام شد و بر اساس این پلاک کوبی تعداد درختان موجود در باشگاه انقلاب ۱۹ هزار و ۳۳۷ درختان سرو شمارش شد.

وی ادامه داد: برخی از درختان این مجموعه خشک شده بودند که برای خشک شدن این درختان شکایت کردیم. دادگاه برای آن حکم برائت صادر کرد و مجدداً دادخواست تجدیدنظر حکم در ۱۹ مرداد ماه صادر شد.

رئیس سازمان بوستان‌های شهرداری تهران گفت: البته قبلاً نیز این مجموعه مکلف به پرداخت جریمه شده بود. درحال حاضر این موضوع از طریق قوه قضائیه و بازرسی کل کشور درحال پیگیری است و روز گذشته نماینده سازمان بازرسی در محل مجموعه انقلاب حاضر شد و درختان را بررسی و شمارش کرد.