رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در نشست درس‌آموخته‌های سیل امامزاده داوود (ع) گفت: در برخی موارد ما آماده هستیم اما آمادگی ما عملیاتی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست درس‌آموخته‌های سیل امامزاده داوود (ع) با هدف تحلیل علل ریشه‌ای حادثه سیل در این منطقه، در مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد. علی نصیری با بیان این نکته که در این جلسه نگاهمان به سمت اصلاح مدیریتی است، گفت: تلاش ما در این جلسه بررسی موضوع عملیات و مشکلاتی است که در سیل امامزاده داوود (ع) در این زمینه داشتیم.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به اینکه سیل امامزاده داوود (ع) محدوده وسیعی را در بر نمی‌گرفت، گفت: اگر این حادثه محدوده وسیع‌تری را در بر می‌گرفت، مشکلات مدیریتی خیلی بزرگی ایجاد می‌کرد.

وی گفت: در چنین حوادثی ابتدا باید تیم ارزیاب وارد صحنه شود و یک ارزیابی اولیه انجام دهد و بر اساس گزارش این تیم، اولین اقدامات مورد نیاز، تعداد مصدومین و منابع مورد نیاز مشخص شود.

نصیری خاطرنشان کرد: مشخص شدن برنامه‌ها، تدوین دستورالعمل تردد در صحنه حادثه ، فرماندهی واحد حادثه، توجه به نقش کلیدی EOCها در کمک به مدیریت حادثه و توجه به نقش هر کدام از سازمان‌های تخصصی موضوعات دیگری بود که در این نشست به آن‌ها اشاره شد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در ادامه به تشریح کارکردهای سامانه هشدار سریع پرداخت و با بیان این مطلب که سامانه هشدار سریع با فهمیدن لحظه وقوع حادثه به پایان نمی‌رسد و باید ساز و کار محلی این سامانه‌ها نیز دیده شود، گفت: وقتی درباره کلمه هشدار سریع سخن می‌گوئیم چهار مفهوم دارد که شامل دانش خطر، پایش و هشدارها، انتشار و ارتباطات و ظرفیت پاسخ می‌شود.

وی افزود: دانش خطر به این معنی است که آیا خطرها به مقدار کافی شناخته شده‌اند؟ آیا استان تهران نقشه پهنه‌بندی خطر سیل دارد؟ الگوها و روندها در این عوامل چیست؟ نقشه‌ها در دسترس هستند؟ در برخی موارد ما آماده هستیم اما آمادگی ما عملیاتی نیست.

وی در ادامه ضمن بررسی برنامه ملی آمادگی و پاسخ به اهمیت نقش EOC در ساختار تدوین شده اشاره کرد و گفت: EOC(مرکز کنترل عملیات) نباید جایی برای برگزاری جلسه باشد، بلکه در فرایند پاسخ باید نقشی کلیدی بر عهده داشته باشد.

در ادامه این نشست گزارش فنی علل وقوع حادثه سیل ارائه و در زمینه مراحل شکل‌گیری آن توضیح داده شد. بنابراین گزارش وقوع رگبار باعث بارش ۳۲ میلی‌متر باران در مدت زمان ۳۰ الی ۴۰ دقیقه شده که همین حجم بارش منجر به شکل‌گیری سیلی برق‌آسا همراه با رسوبات می‌شود.

حرکت دادن اتومبیل‌های پارک شده و رسوبات و تجمع در محل ورودی کانال و در نهایت انسداد مسیر کانال در ابتدای بازارچه نیز منجر به وقوع سیل و خسارات بعدی می‌شود.

در ادامه این نشست نمایندگان سازمان‌های مختلف اجرایی نیز گزارشی از اقدامات انجام گرفته ارائه و نیز به بررسی نقاط قوت و ضعف عملیات اجرایی برای مقابله با سیل منطقه امامزاده داوود (ع) پرداختند. در پایان نیز حامد یزدی مهر مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران، برگزاری جلسه درس‌آموزی از سیل در منطقه امامزاده داوود (ع) را نشانه عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای درس گرفتن از این حادثه عنوان کرد و گفت: اگر به اقدامات انجام گرفته برای مقابله با حادثه در قالب چرخه مدیریت بحران در قبل حادثه، حین وقوع و بعد از وقوع حادثه نگاه کنیم، دستگاه‌های اجرایی تا آنجا که وظایف قانونی‌شان بود، به وظایف خود عمل کردند.

به گفته وی مشکل نه در اتخاذ تصمیمات که در نقص در انتقال تصمیمات ستاد به بدنه اجرایی نهفته بود که باید برای رفع آن اقدام کرد.