بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر روی عدد ۸۶ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر روی عدد ۸۶ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد؛ این در حالی است که در ۲۴ ساعت گذشته این شاخص روی عدد ۱۴۴ یعنی بازه ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته است.

تهران از ابتدای سال دو روز هوای پاک، ۶۹ روز قابل قبول، ۷۰ روز ناسالم برای افراد حساس جامعه و ۸ روز ناسالم برای همه افراد، یک روز بسیار ناسالم و دو روز هوای خطرناک داشته است.

پایتخت‌نشینان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو روز هوای پاک، یک روز ناسالم، ۱۲۱ روز هوای قابل قبول و ۲۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده بودند.