دبیر کل مجمع کلانشهرهای ایران گفت: به دنبال این هستیم تا بدهی های شهرداری از راهور و سایر نهادها را از طریق تهاتر وصول کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان متولیان، در یکصد و سیزدهمین مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با اشاره به تعداد جلسات تخصصی مجمع گفت: ۳۰ جلسه حضوری و ۱۰۴ جلسه مجازی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: مطالبه پیگیری مطالبات شهرداری ها از دولت و جریمه‌ها از راهور مهمترین مطالبات ما بوده است و بخش گسترده‌ای از این مطالبات از طریق تهاتر وصول خواهیم کرد.

متولی با اشاره به برنامه‌های کمیسیون‌ها گفت: بحث قانون استخدامی، درآمدهای پایدار و قانون جامع شهری از جمله برنامه‌های کمیسیون‌های مجمع است.

دبیرکل مجمع کلانشهرهای ایران تصریح کرد: مشترک با مرکز پپژوهش‌های مجلس برای تدوین آن قانون جامع شهری در دستور کار است.

وی با اشاره به موضوع حمل و نقل عمومی گفت: وزارت کشور قول داده است در صورت همکاری شهرداری‌ها ۸۰ درصد هزینه اتوبوس‌ها را تقبل کند.

متولی با اشاره به وضعیت سگ‌های ولگرد گفت: وزارت کشور منتظر جواب شهرداری‌ها است تا به برنامه جامعی برای جمع آوری سگ‌ها برسند.