عضو شورای شهر تهران گفت: برخی از معاونان و مسئولان شهرداری پاسخگوی سوالات اعضای شورای شهر نیستند و شهردار تهران مدیر بی عرضه را باید تغییر دهد.

محمد آخوندی عضو شورای شهر تهران در هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به پاسخگویی معاونان شهرداری تهران درباره مسائل و مشکلات شهر گفت: شورایاری‌ها نماینده مردم هستند و باید مسائل و مشکلات را از معاونان شهردار تهران باید پیگیری کنند و معاونان نیز وظیفه پاسخگویی دارند.

وی ادامه داد: من بارها از معاونان شهردار سوالات خود را پرسیده‌ام اما جوابی نشنیده‌ام اگر ما در شورای شهر تهران نشسته‌ایم برای مشکلات شهری است و معاونان شهردار و ظیفه پاسخگویی دارند زیرا شورا و شهرداری یکی است.

آخوندی تصریح کرد: برای مثال در حوزه بودجه ما نباید به مدیران بگوییم بودجه تعریف نشده و وجود ندارد گاهی مدیر ما عرضه ندارد و از شهردار تهران می‌خواهم مدیری که عرضه ندارد را تغییر دهد باید به گونه‌ای باید عمل کرد که شرمنده مردم نباشیم.