مشهد ـ معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار مشهد گفت: سهمیه آرد ۲۵۷ نانوایی متخلف در مشهد که به دلایل مختلف به شبکه دستگاه‌های کارتخوان جدید متصل نشده اند قطع و دیگر امکان خرید ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رمضانی اظهار کرد: صاحبان برخی از این نانوایی‌های متخلف از نصب دستگاه کارتخوان تمرد کرده بودند و تعدادی کدهای ملی تکراری داشتند یعنی یک نفر مالک چند نانوایی بوده و اقدام به تفکیک مالکیت نکرده بودند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار مشهد گفت: در مجموع از ۲ هزار و ۲۱۶ نانوایی شهری و روستایی فعال در این شهرستان ۲۵۷ خبازی هنوز به شبکه کارتخوان های جدید وصل نشده بودند که از یک ماه گذشته تاکنون سهمیه آرد آنها قطع شده است اما بر اساس آخرین پیگیری‌ها، صاحبان ۳۵ نانوایی قطع سهمیه شده در حال پیگیری برای رفع مشکلات قانونی خود و برقراری سهمیه آرد هستند.

وی بیان کرد: برخی نانوایی‌های متخلف نیز به دلیل تغییر مکان، تغییر پخت نوع نان و یا تغییر مالکیت بدون مجوز و یا فوت متصدی اصلی نانوایی و معرفی نشدن فرد جدید به جای متوفی امکان نصب دستگاه کارتخوان جدید نداشتند که سهمیه آرد آنها قطع شد.

رمضانی افزود: با توجه به این که موضوع تأمین نان کافی برای شهروندان اولویت نهادهای نظارتی، غله و جهاد کشاورزی است مصوب شد سهمیه آرد نانوایی‌هایی که نان با کیفیت و مطابق قوانین و مقررات تولید و پخت می‌کنند افزایش یابد و اکنون سهمیه آرد شماری از نانوایی‌های منتخب برای برطرف کردن خلأ قطع سهمیه آرد متخلفان افزایش یافته است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار مشهد اجرای هدفمندی ارائه یارانه آرد را منوط به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان جدید دانست و ادامه داد: به طور قطع ارائه سهمیه آرد به خبازی‌ها براساس تراکنش دستگاه‌های پز یاد شده است و عملکرد نامطلوب دستگاه کارتخوان موجب کاهش سهمیه آرد نانوایی‌ها خواهد شد.

وی گفت: کمک مردم به اجرای این طرح این است که خودشان کارت را در دستگاه کارتخوان نانوایی‌ها بکشند و اگر متصدی نانوایی کارت را می‌کشد باید صفحه نمایشگر دستگاه را به خریدار نان نشان دهد تا فروش نان با قیمت مصوب رعایت شود و یا حداقل رسید خرید نان را به مشتری تحویل دهد.

رمضانی نصب اعلامیه قیمت نان در نانوایی‌ها را الزامی دانست و افزود: مردم می‌توانند تخلفات صنفی نانوایی‌ها را با شماره تلفن‌های ۱۲۴ و ۳۱۷۳۰ و یا با ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۱۳۴۱۲۴ اطلاع رسانی کنند.