عضو شورای شهر تهران گفت: مدیریت شهری برای حل مشکلات شهروندان نیازمند گفتگو است و تالار گفتگو باید در تهران شکل بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقراریان، در نطق پیش از دستور هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه یکسال از مدیریت شهری تهران می‌گذرد گفت: بزرگترین و اصلی‌ترین سرمایه شهر مردم هستند.

وی ادامه داد: مردم اصل و اساس تمام مسائل هستند، آدم‌ها می‌آیند و می‌روند اما مشکلاتی همچون ترافیک، آلودگی هوا باقی می‌ماند و روز به روز پیچیده‌تر هم می‌شود.

اقراریان با اشاره به مشکلات موجود گفت: اسرار بر جامعیت سیاست‌ها، نگاه متفاوت به مسائل و سیاستگذاری ها مشکل اصلی ایجاد مشکلات است.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: مدیریت شهری برای حل مشکلات شهروندان نیازمند گفتگو است و تالار گفتگو باید در تهران شکل گیرد و امیدوارم سرآغاز آن گفتگویی میان نمایندگان مردم و نخبگان باشد.