مجری خط ۴ مترو تهران گفت: عملیات حفاری تونل‌های دسترسی به تونل اصلی پروژه توسعه شرقی خط ۴مترو تهران در حال پیگیری بوده و فاز نخست این طرح، پیشرفتی مطابق با برنامه زمان بندی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عدلی با اشاره به پیگیری عملیات حفاری فاز نخست پروژه توسعه شرقی خط ۴ مترو تهران گفت: پروژه توسعه شرقی خط ۴ مترو به طول حدودی ۱۱ کیلومتر از ایستگاه شهید کلاهدوز آغاز و تا محدوده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ادامه دارد. توسعه شرقی این خط مناطق ۴، ۸ و ۱۳ را تحت پوشش قرار خواهد داد که فاز نخست آن از ایستگاه شهید کلاهدوز تا تقاطع بزرگراه‌های شهید سلیمانی و شهید باقری به طول بیش از ۴ کیلومتر هم اکنون در حال اجرا است.

مجری خط ۴ مترو تهران در ادامه گفت: فاز نخست پروژه توسعه شرقی خط ۴ مترو پایتخت شامل ۴ ایستگاه بوده و هم اکنون تونل‌های دسترسی به تونل اصلی طرح در حال حفاری است.

بر اساس برآوردهای انجام شده در افق سال ۱۴۲۰، از مجموع کل مسافران خط ۴ در این سال که رقمی در حدود ۲ میلیون نفر تخمین زده می‌شود، ۲۵ درصد ایشان را مراجعان به ایستگاه‌های توسعه شرقی خط ۴ تشکیل می‌دهند که این امر خود گویای اهمیت ساخت و توسعه بخش شرقی این خط است.

توسعه شرقی خط ۴ در نهایت محلات تهران نو، تهرانپارس (شرقی و غربی)، دردشت، حکیمیه، میدان شقایق، میدان شاهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانشگاه شهید عباسپور را تحت پوشش خود قرار خواهد داد.