مدیرعامل شرکت مترو گفت: از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در بحث مطالعات خطوط جدید شبکه مترو پایتخت، بررسی اثرات احداث هر یک از ایستگاه‌های بر میزان جذب مسافر سایر خطوط است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود درستی مدیرعامل شرکت مترو تهران با بیان اینکه مطالعات مربوط به طراحی و احداث خطوط جدید شبکه مترو تهران، خصوصیات متعدد و قابل توجهی دارد که تأثیرات عینی آن در روند ساخت تونل‌ها و ایستگاه‌ها مشخص خواهد شد گفت: از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در بحث مطالعات خطوط جدید شبکه مترو پایتخت، بررسی اثرات احداث و بهره برداری از هر یک از ایستگاه‌های خطوط ۸ الی ۱۱ بر میزان جذب مسافر سایر خطوط بوده و به عبارتی تحقیقات انجام شده صرفاً در محدوده ۴ خط جدید نیست بلکه کل شبکه مترو در این مطالعات مدنظر قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت مترو تهران در ادامه به یکی دیگر از ویژگی‌های مطالعات خطوط جدید اشاره کرد و افزود: خوشبختانه مشاوران طرح، کلیه تملک‌های مورد نیاز برای احداث تونل‌ها، ایستگاه‌ها و همچنین دپو-پارکینگ‌های خطوط ۸ تا ۱۱ را در بررسی‌های خود لحاظ کرده‌اند و تمام استملاک‌های لازم طی جلسات کارشناسی با شهرداران مناطق مربوطه، جمع بندی و نهایی شده است.

درستی گفت: برای نخستین بار در انجام مطالعات خطوط ریلی درون شهری از مجموعه مشاوران متعدد و متنوع در عرصه‌های مختلف از جمله امور شهرسازی و ترافیکی استفاده شده است تا ضمن تعیین دقیق بهترین موقعیت ایستگاه‌ها و همچنین ظرفیت خطوط در دست اجرا، ضمن جذب حداکثری مسافر، بتوان با کمترین هزینه ممکن نسبت به ساخت خطوط جدید اقدام کرد. در واقع بخش قابل توجهی از مطالعات به نحوه تأمین منابع مالی احداث تونل‌ها و ایستگاه‌ها از محل بودجه غیر نقد شهرداری تهران و یا مشارکت بخش خصوصی معطوف شده تا در روند احداث آنها با کمترین فراز و نشیب مواجه شویم.