شهردار تهران گفت:اولین وظیفه ما به عنوان مدیریت شهری ایجاد یگان حفاظت در تمامی نهادهای شهرداری تهران برای صیانت است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران آئین رونمایی و اهدای کارت ضابطین ویژه قضائی پرسنل انتظامی شاغل در یگان حفاظت شهرداری تهران با اشاره به نیروهای یگان حفاظت گفت: وقتی امنیت نباشد نعمتی بزرگ از دست می‌رود.

وی با بیان اینکه امروز درحال تغییر هستیم گفت: شهرداری به دنبال تبدیل شدن به نهاد خدمتگزار اجتماعی است تا بتواند مأموریت‌های بزرگ با تغیر کالبد شهر انجام داد و مابه ازای آن آبادانی و پیشرفت تهران است.

زاکانی ادامه داد: مدیریت شهری به دنبال برعهده گرفتن مسئولیت‌های بزرگ است و خودش را در میدان حاضر و پاسخگو می‌داند.

شهردار تهران اظهار کرد: قرار بر این است تا نهاد شهرداری تغییر کند و مردم به این نهاد رجوع کنند و شهرداری را نهادی برای حل مشکلات بدانند.

وی با بیان اینکه عمق شهرداری در جامعه بسیار است گفت: برای نقش آفرینی هرچه بهتر در شهر نهادهای وابسته به شهرداری باید اقدامات لازم را انجام دهند و یگان حفاظت نیز یکی از همین نهادها است و اولین وظیفه ما به عنوان مدیریت شهری ایجاد یگان حفاظت در تمامی نهادهای شهرداری تهران برای صیانت است.

زاکانی با تاکید بر اینکه تقویت یگان یکی از مهمترین اولویت‌های شهرداری تهران است بیان کرد: مدیریت شهری در حوزه اجتماعی ماموریت‌هایی را انجام می‌دهد و در بستر این مأموریت‌ها فراتر از صیانت از مجموعه شهرداری قدم برمی‌دارد.

شهردار تهران با بیان اینکه باید از بانوان در یگان حفاظت بهره ببریم گفت: این موضوعی اجتناب ناپذیر است و باید مقدمات لازم برای توسعه یگان صورت گیرد.