رئیس کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر تهران گفت: کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر تهران در چهاردهمین جلسه خود ۱۰ تصمیم جدید برای نامگذاری معابر تهران گرفت.

نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به کمیسیون نامگذاری معابر گفت: کمیسیون نامگذاری و اماکن عمومی شهر تهران برای چهاردهمین بار در دوره ششم مدیریت شهری تشکیل جلسه داد.

وی ادامه داد: در این جلسه مدارک ارائه شده به منظور تغییر نام ۱۲ معبر شهری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که نهایتاً ۱۰ پیشنهاد تغییر نام به تصویب کمیسیون نامگذاری و اماکن عمومی رسید.

معدنی پور درباره زمان تصویب این مصوبات گفت: تغییرات مصوب کمیسیون جهت ارائه به صحن شورا در روزهای آینده به هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران تحویل خواهد شد و البته نامگذاری های صورت گرفته با بهره‌گیری از نام شهدای والا مقام صورت گرفته است.