سرپرست سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، از آغاز فاز دوم طراحی پل دوربرگردان شمال به شمال بزرگراه شهید باقری در محدوده خیابان جانبازان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق خیرخواه، با بیان آنکه دوربرگردان همسطح بزرگراه شهید باقری در محدوده تقاطع خیابان جانبازان به ویژه به دلیل ایجاد حرکت ضربدری میان ترافیک عبوری بزرگراه و بار ترافیک ورودی به خیابان جانبازان، به یکی از گره‌های ترافیکی این بزرگراه شمالی- جنوبی تبدیل شده است، از آغاز فاز دوم مطالعات غیر همسطح سازی این دوربرگردان خبر داد.

وی با اشاره به عملکرد نامناسب سایر دوربرگردان‌های همسطح بزرگراه شهید باقری در تقاطع خیابان ۱۹۶ و بزرگراه رسالت، از تلاش کارشناسان سازمان مشاور برای حذف تمام این نقاط کور ترافیکی از طریق طراحی تقاطع‌های غیر همسطح خبر داد و گفت: غیر همسطح سازی دوربرگردان‌های همسطح علاوه بر تقویت نقش حمل و نقلی بزرگراه شهید باقری، بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی مناطق ۴ و ۸ را برطرف خواهد ساخت.

در نشست مشترک مدیران سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و شهرداری منطقه ۸، زمینه‌های همکاری بیشتر با هدف بهبود وضعیت زیرساخت‌های عمرانی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. انجام طراحی‌های لازم به منظور مرمت کف کانال موجود در مسیر بزرگراه شهید باقری و بهره‌گیری از خدمات فنی سازمان مشاور در امور مربوط به مرمت ایستگاه‌های اتوبوس تندرو (بی آر تی) با بتن پلیمری، از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.