رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مدیریت شهری باید ضمن توجه ویژه به برگزاری مراسم اربعین بسترسازی مناسب برای حضور تدریجی زائرین به عراق و خروج سریع آنها داشته باشد.

نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت و جایگاه شورای هماهنگی فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی گفت: از مهمترین وظایف این شورا علاوه بر ایجاد هماهنگی بین واحدهای شهرداری تهران در امور فرهنگی و اجتماعی، هم افزایی و جلوگیری از موازی کاری هم در درون شهرداری و هم بیرون از شهرداری است.

وی با تاکید بر اینکه باید در این شورا نیازهای فرهنگی اجتماعی هنری و ورزشی شهر احصا و اولویت‌بندی شوند، گفت: تمامی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی باید منطبق با اولویت‌های تعیین شده صورت گیرند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران به ضرورت هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن برنامه‌های ماه محرم و صفر اشاره کرد و گفت: اگر سه موضوعِ سلامت شهری، هویت و رسانه‌های نوظهور را به عنوان موضوعات اصلی حوزه فرهنگی در نظر بگیریم، بزرگداشت شعائر دینی و مذهبی مرتبط با این موارد است به طوری که در حوزه سلامت شهری به ترویج سبک زندگی اسلامی، در حوزه هویت به تقویت هویت دینی در کنار هویت ملی و نهایتاً در حوزه رسانه‌های جدید به پرهیز از بدعت‌ها و جلوگیری از فرقه‌های نوپدید و مدیریت تغییرات فرهنگی خواهد پرداخت.

معدنی پور ادامه داد: ماه محرم و صفر فرصت بی بدیلی است که بواسطه جوش و خروش حسینی در مردم و حضور پرشور آنان در مراسم‌های مذهبی بتوان آموزش و فرهنگ‌سازی آموزه‌های دینی را در دستور کار داشت و برنامه‌های مناسبی را برای تمام اقشار جامعه پیش بینی و اجرا کرد ضمن اینکه برنامه‌های فرهنگی برای مردم به اجرا در می‌آید باید توجه به پرسنل شهرداری و خانواده‌های آنان نیز در دستور کار باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه خواستار توجه ویژه مدیریت شهری در بسترسازی برگزاری مراسم اربعین حسینی شد و گفت: فرهنگ‌سازی برای حضور تدریجی زائرین به عراق و خروج سریع بعد از مراسم، توجه به امور بهداشتی و درمانی زائرین هم در کشور عراق و هم در مرزهای چهارگانه ایران، پیش بینی برنامه‌های فرهنگی در مرزهای ایران برای زائرین محترم، پیش بینی وسایل نقلیه و ایاب و ذهاب مورد نیاز برای خروج زائرین از کشور عراق، پیش بینی اقدامات لازم برای حضور جمعیتی فراتر از ادوار گذشته و پیش بینی اقدامات لازم در خصوص چگونگی ارائه خدمات به مردم در دمای بالا و گرمای شدید؛ باید از سوی مدیریت شهری مدنظر قرار گیرد.