سازمان زیباسازی شهر تهران به مناسبت عزای سید و سالار شهیدان اقدام به نصب ۵۰۰ تیغه علامت منقش به القاب اباعبدالله کرد.

به گزارش خبرنگار مهر سازمان زیباسازی شهر تهران در راستای رسالت خود مبنی بر آماده سازی شهر برای ایام سوگواری اباعبدالله الحسین اقدام به نصب ۵۰۰ تیغه علامت منقش به القاب اباعبدالله الحسین کرد.

این تیغه‌های علامت که در محل پلازای میدان هفتم تیر نصب شده است منقش به القاب اباعبدالله الحسین، بخش‌هایی از زیرات عاشورا، اشعار و طرح‌های گرافیکی است که توسط هنرمندان آماده شده است.

نصب ۵۰۰ تیغه علامت منقش به القاب اباعبدالله

این آثار هنری پس از دو روز به سطح شهر تهران برده شده و در نقاط از قبل تعیین شده نصب خواهد شد.