عسگری حسنوند گفت: جنگل‌های بلوط استان بدلیل قطع بی‌رویه درختان رو به نابودی است و نیاز است این موضوع به طور ویژه با استفاده از کارشناسان زبده آسیب شناسی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، جعفر عسگری حسنوند، نماینده شهرستان کوهرنگ در شورای اسلامی استان و عضو شورای عالی استان‌ها در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، خاطر نشان کرد: جنگل‌های بلوط استان بدلیل قطع بی‌رویه درختان رو به نابودی است و نیاز است این موضوع بطور ویژه با استفاده از کارشناسان زبده آسیب شناسی گردد.

وی افزود: خواسته اکثر مردم این است که مرز بین زمین های ملی و مستثنیات مشخص گردد.

عسگری حسنوند با اشاره به لزوم تفویض اختیار به منظور افزایش قدرت تصمیم گیری شوراهای اسلامی در راستای مشارکت در حفاظت محلی از منابع طبیعی، تصریح کرد: توجه به ارتقاء نگرش اعضای شوراهای اسلامی نسبت به مشارکت عمومی و قائل شدن نقش نظارتی در حفاظت از منابع طبیعی برای شوراهای اسلامی از ضروریات است.

پایان پیام/