رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از درخواست شهرداری به منظور تفکیک دو اداره کل امور ایثارگران و رفاه و موافقت کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران بررسی لایحه شهرداری تهران در خصوص «اصلاح ساختار معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران» در دستور کار قرار گرفت.

در توضیح این دستور جلسه، محمد آخوندی گفت: این لایحه در زمان بررسی بودجه به کمیسیون ارجاع شد و بعد از بررسی و تصویب بودجه در کمیته منابع انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً هفته گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه که جلسه آن با حضور مدیران شهرداری برگزار شد مورد رأی گیری و تصویب قرار گرفت.

وی ادامه داد: عنوان لایحه به دلیل اینکه بخشی خارج از معاونت برنامه ریزی بود به اصلاح بخشی از ساختار شهرداری تهران تغییر پیدا کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: در مورد تفکیک امور ایثارگران و رفاه، شهرداری در لایحه پیشنهادی خود در نظر داشت که تفکیکی صورت گیرد که این موضوع مورد تأیید قرار گرفت. بر این اساس در بند «الف» امور ایثارگران و رفاه تفکیک گردیده و مجدداً دو اداره کل امور ایثارگران و رفاه و تعاون و خدمات اجتماعی ایجاد می‌شود.

آخوندی ادامه داد: در پیشنهاد شهرداری در بند «ب» علاوه بر اداره کل امور ایثارگران، پیشنهاد داده شد تا مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از معاونت برنامه ریزی جدا و به حوزه شهردار تهران منتقل شود. همچنین شهرداری درخواست خروج فاوا از زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی و قرار گرفتن آن تحت نظر حوزه شهردار را داشت که این موضوع مورد تصویب کمیسیون قرار نگرفت.

وی خاطر نشان کرد: در بند «ج» به شهرداری اجازه داده می‌شود با تجدید نظر در جانمایی اداره کل امور بانوان نسبت به قرارگیری آن زیر نظر مستقیم شهرداری تهران اقدام کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شوری اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: در بند «د» به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود به منظور سازماندهی، یکپارچه سازی و پیشبرد امور مربوط به هوشمندسازی، فن آوری های نوین، نوآوری و کسب و کارهای نوپا در مدیریت شهری با انجام تشریفات قانونی نسبت به تأسیس و جانمایی سازمان فن اوری های نوین و نوآوری شهری زیر نظر مستقیم شهردار اقدام کند که در این خصوص شهرداری می‌بایست اساسنامه این سازمان را ظرف مدت یک ماه تهیه و به شورای شهر تهران ارائه کند.