پروژه‌ها و سرانه‌های شهری منطقه۱۴ با حضور احمد علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمدامین سالاری پور شهردار منطقه همراه با جمعی از مدیران شهری و معتمدان محلی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید میدانی که به منظور ایجاد شهر زیست پذیر تر برای شهروندان از سرانه‌های عمومی تفریحی صورت گرفت، ضمن رصد پروژه‌های شهری، از طرح‌ها و ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی چون شهربازی بسیج که با همکاری سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی ایجاد شده است، بازدید به عمل آمد.

احمد علوی در بازدید از سرانه‌های عمومی و تفریحی منطقه، بر ضرورت وجود چنین فضاهایی با رویکرد پر کردن اوقات فراغت و ایجاد نشاط اجتماعی ویژه خانواده‌ها تاکید کرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نیاز و اهمیت استقبال مردم از این فضاها بویژه پس از دوران همه گیری کرونا، افزود: وجود فضاهای سبز، مفرح و سرانه‌های فرهنگی موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهری شده و از سوی دیگر شرایط مطلوبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم می‌سازد. از این رو ایجاد فضاهای زیرساختی برای خانواده مورد تاکید و حائز اهمیت شورا و مدیریت شهری است.

محمد امین سالاری پور با بیان اینکه گردشگری یکی از ارکان مهم اقتصادی در شهرهاست و نقش مهمی در ایجاد درآمدهای پایدار، اشتغال و حفاظت از زیر ساخت‌ها دارد، افزود: از این رو مدیریت شهری منطقه با برنامه ریزی و ایجاد فرصت‌های گردشگری در صدد افزایش کیفیت خدمات عمومی شهری و توسعه پایدار است.

شهردار منطقه ۱۴ افزود: در همین راستا و با تدوین سند توسعه گردشگری منطقه ۱۴، در صدد استفاده بهینه امکانات، تسهیل بهره بری شهروندان و در نهایت رونق اقتصادی در دارالمومنین تهران هستیم.

وی با اشاره به پروژه‌هایی چون پلازای امیرکبیر، میدانگاه آرامستان های دولاب، بقعه چهل تن، تکه چال، مسجد بقیه الله، ورزشگاه تختی و… گفت: تلاش داریم تا با بهره مندی از ظرفیت‌های محلی و نخبگان گام‌های مؤثری برای افزایش بهره وری پتانسیل‌های بالقوه در حوزه گردشگری و تبدیل منطقه ۱۴ به قطب گردشگری شرق تهران برداریم.