عضو شورای شهر تهران گفت:هم اندیشی مدل بهتری برای حل مسائل است و فضای تعامل و آستانه تحمل شهرداری و شورای شهر باید بالا برود.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر تشکری هاشمی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور هشتاد و یکمین جلسه شورای شهر با بیان اینکه شورای شهر تهران و شهرداری با یکدیگر همراه باید باشند گفت: هیچ فردی نمی‌تواند ادعا کند که شهرداری بی خطا است.

وی ادامه داد: هم در ریل گذاری و هم در شناسایی مسیرهایی که دنبال می‌شود باید هماهنگ باشیم و آستانه تحمل شهرداری و شورای شهر باید بالا برود.

تشکری هاشمی تصریح کرد: هم اندیشی مدل بهتری برای حل مسائل است و فضای تعامل شهرداری و شورای شهر باید مناسب باشد.

عضو شورای شهر با اشاره به امانت گرفتن قطار از تهران گفت: کرج و قم به دنبال امانت قطار از تهران هستند اما این امانت دهی باید حتماً در شورای شهر بررسی شود و بدون اذن شورای شهر نباید رخ دهد اما متأسفانه وزارت کشور به دنبال امانت دادن یک رام قطار مترو فرودگاه مهرآباد به قم است.

وی بیان کرد: هیچ ضرورتی ندارد که برای انجام تست سرد یک رام قطار امانت داده شود و از شهرداری می‌خواهم این موضوع را متوقف کند.