مجید خدا پرستی شهر دار منطقه دو: کسب در آمد از منابع پایدار در طول زمان موجب تقویت شهرداری در ارائه خدمات بهتر به شهروندان میشود.

 

 

 

به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسلامشهر ، مجید خداپرستی مدیر منطقه دو شهرداری اسلامشهر در جلسه کمیته درآمدی منطقه که با حضور معاون اداری و مالی و مسئولان درآمدی منطقه برگزار شد با بیان اینکه کسب درآمد از منابع پایدار در طول زمان موجب تقویت شهرداری در ارائه خدمت به شهروندان و توسعه و آبادانی منطقه می شود گفت: اگر چه راهکارهای زیادی برای نیل به درآمد پایدار و افزایش مشارکت شهروندان وجود دارد اما قطعا مهمترین آنها وصول مطالبات و دیون به جای مانده از قبل ، رعایت بایسته ها و ایفای نقش خلاق از سوی شهرداری برای تامین هزینه های شهر می باشد.

 

گفتنی است در این جلسه پس از ارائه گزارش های آماری درآمدی، نقاط ضعف و قوت وضعیت درآمدی موجود و راهکارهای افزایش درآمد و جذب درآمدهای پایدار مورد بحث و بررسی حاضرین قرار گرفت.