عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری نسبت به ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود شهر تهران در برابر خطر آتش سوزی اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شمس‌احسان عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور هشتادمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به آتش‌سوزی‌های اخیر تهران گفت: از شهرداری تهران تقاضا دارم نسبت به اجرای تکالیف مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود شهر تهران در برابر خطر آتش سوزی اقدام کند.

وی ادامه داد: برای حفظ وصیانت از سرمایه‌های انسانی و کاهش خسارات مالی در حوادث آتی به خصوص در ساختمان‌های بلندمرتبه، عزم جهادی ضروری است.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: ایجاد سامانه برخط برای پایش و ردیابی و اطلاع رسانی برخط وضعیت قرمز ساختمان‌های ناایمن در برابر حریق، ارائه برنامه زمان بندی پایش ایمنی ساختمان‌ها، اجرای وظایف ماده چهارم و پنجم مصوبه مبنی بر پیشگیری از وقوع حوادث آتش سوزی، اجرای وظایف کمیته تخصصی ایمنی و آتش نشانی و اطلاع رسانی فهرست ساختمان‌های عمومی فاقد تاییدیه ایمنی آتش نشانی به شهروندان از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.