زاکانی گفت: هدف ما این است که با بازآفرینی پادگان‌ها هم تنفس گاهی را برای شهروندان به وجود بیاوریم و هم میراث گذشته را در منظر امروز و آینده شهروندان قرار دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران، صبح امروز -یکشنبه ۰۲ مرداد ماه ۱۴۰۱- با حضور در پادگان ۰۶ از این مجموعه بازدید کرد.

در این بازدید گزارشی از سابقه تاریخی پادگان ۰۶، ابنیه موجود، ادوار توسعه، ارزش‌های اقتصادی، متناسب سازی منظر با بنا و گونه‌های گیاهی موجود در پادگان ۰۶ از سوی مدیران و کارشناسان مربوطه ارائه شد.

شهردار تهران در این بازدید با بیان اینکه بازدید از پادگان ۰۶ نقطه آغاز بازدیدهای امروز است، اظهار کرد: بنا است که از همه پروژه‌های مربوط به پادگان‌های متعلق به ارتش دیدن کنیم تا توجه به این ظرفیت‌ها امکان این را فراهم کند که با مولد سازی آن شهر تهران بهتر و بیشتر بهره ببرد. دوشان تپه، کوهک و جی سه پادگان دیگر مد نظر هستند و در کنار آن در خصوص مهمات سازی خیابان پیروزی نیز به تفاهم رسیده بودیم و قدرالسهمی که در آن فضا برای مردم تهران ایجاد شد بالغ بر ۱۱ هکتار فضای سبز بود که فرصت بزرگی را برای منطقه ۱۳ به وجود می‌آورد.

وی افزود: نگاه کلی به پادگان ۰۶ این است که با توجه به ارزش‌های میراثی آن به صورت یکپارچه کل واحد حفظ و صیانت شود. به طوری که بازآفرینی آن بتواند امکان و شرایطی را ایجاد کند که هم تنفسگاهی را برای شهروندان به وجود بیاورد و هم میراث گذشته را در منظر امروز و آینده شهروندان قرار دهد تا بتوانند نهایت استفاده را از این ظرفیت‌ها ببرند.

زاکانی در ادامه درخصوص تعیین قدرالسهم ها درباره پادگان ۰۶ توضیح داد: این مساله باید در حوزه کارشناسی و با توجه به نحوه بهره برداری از مجموعه شکل بگیرد و اساس کار توجه به منافع و مصالح شهر و توجه و دقت در صیانت از این میراث گرانبها و در اختیار علاقمندان قرار دادن آن است اما کم و کیف آن از طریق چارچوب‌های قانونی تعیین می‌شود. حضور امروز فقط به منظور عملیاتی کردن این مسیر است و در تسریع آن هیچ یک از طرفین دچار تردید نیستند.

شهردار تهران با بیان اینکه تعیین زمان عملیاتی شدن این تفاهم دشوار است، اظهار کرد: مساله مهم این است که به فضل الهی کل شهروندان شهر تهران از این موهبتی که در اختیار ارتش قرار دارد استفاده خواهند برد و اجرا و عملیاتی شدن این تفاهم در جهت رفاه و آسایش و بالا بردن ظرفیت‌های شهر از جمله ظرفیت گردشگری به زودی اتفاق خواهد افتاد.