مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی پنجمین نشست تخصصی با موضوع «اصول، ضوابط و استانداردهای علمی در هرس درختان فضای سبز شهری» را در ادامه برنامه پویش ملی دوشنبه‌های دانشی دوم اسفندماه سال ۱۴۰۰ برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نشست تخصصی با موضوع «اصول، ضوابط و استانداردهای علمی در هرس درختان فضای سبز شهری» در قالب پویش ملی دوشنبه‌های دانشی با محور مدیریت پژوهش و خلاقیت با حضور چند تن از اساتید، صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه فضای سبز با مشارکت شهرداری کاشان برگزار شد.

در این جلسه اسمعیل زیارتی نصرآبادی رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی؛ به اهمیت پژوهش و به اشتراک گذاردن تجربیات و یافته‌های علمی موفق شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت؛ امید است با به اشتراک گذراندن تجربیات موفق و یافته‌های علمی شهرهای مختلف، به شهرهایی هوشمندتر و دانش‌محورتر دست یابیم.

وی در ادامه موضوع هرس درختان شهری را موضوع  مبتلابه تمام شهرها و فضای سبز شهری را یکی از مؤلفه‌های زیبایی شهر دانست و تاکید کرد که این مهم می‌تواند در سلامت، گل آوری و شادابی درختان مؤثر باشد. همچنین هرس اصولی و صحیح درختان در حفظ ایمنی شهرها اعم از ایمنی عابرین و خودروها و شبکه‌های انتقال برق نقش مهمی دارد. وی اشاره کرد که با توجه به اینکه درختان فضای سبز شهری با درختان مثمر تفاوت‌های اساسی دارد و اظهار امیدواری کرد که در جلسه حاضر به این تفاوت‌ها پرداخته شود و از منظر و دیدگاه اصولی، استاندارد و علمی بتوانیم کمک شایانی در انجام به‌موقع و اصولی هرس درختان کنیم.

در ادامه سیدحبیب راضی مدیرکل محیط ‌زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، موضوع فضای سبز را در دو بعد اکولوژیکی و زیبایی شناختی حائز اهمیت دانست و گفت؛ در چند سال اخیر موضوع آلودگی هوا و فضای سبز بسیار مهم جلوه کرده است و شهرداری‌ها تلاش‌هایی در راستای افزایش فضای سبز به لحاظ کمی و کیفی مشتمل برنگه داشت، توسعه و سازگاری باکم آبی، برداشته‌اند.

وی موضوع فنی و تخصصی هرس درختان را از ابعاد مختلف قابل نقد و بحث دانست و گفت؛ موضوعاتی همچون زمان هرس، طریقه هرس اصولی بر اساس نوع درختان، روش‌ها و آسیب‌ها، انواع هرس و اصول آن از مهم‌ترین ابعاد در هرس درختان شهری هستند.

سخنران دیگر این وبینار دهقانی بیگدلی عضو هیئت‌علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان؛ به هزینه‌های نگهداری بخش فضای سبز به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم شهرداری‌ها اشاره کرد. ایشان منظرسازی و فضای سبز را از ارکان اساسی شهرها دانست.

وی در ادامه به رسالت دانشگاه و اساتید در این حوزه پرداخت و گفت: با مشارکت و همفکری بدنه علمی و اجرایی خواهیم توانست قدم‌هایی اصولی و علمی برداریم چراکه امروزه شهرها با چالش هرس درختان مواجه هستند، بطوریکه گاهی دو واژه هرس به سربرداری شدید تبدیل می‌شود که سیمای شهر را برهم می‌زدند و موجب اعتراض شهروندان می‌شود و گاهی آسیبی که به فضای سبز می‌زند غیرقابل‌جبران خواهد بود. بنابراین بررسی این موضوع به‌صورت علمی با مشارکت اساتید و متخصصان بسیار حائز اهمیت است.

در ادامه کافی استاد گروه مهندسی فضای سبز و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران؛ پرسش‌های کلیدی همچون؛ درختان فضای سبز شهری چرا، چه زمانی و چگونه می‌بایست هرس شوند را مطرح کرده و در ادامه به ارایه پاسخ علمی و اصولی درخصوص آنها پرداخت.

وی تأثیر هرس کردن را بر تقویت رشد رویشی و مصرف بیشتر دی‌اکسید کربن تشریح نمود و تاکید کرد: بر اساس کنوانسیون پاریس و تعهد ایران برای کاهش ۹ درصدی دی‌اکسید کربن، الزاماً درختان بایستی در زمان مقرر و به شیوه صحیح هرس شوند، چراکه امروزه کشور ما با محدودیت آب برای افزایش سرانه فضای سبز مواجه است.

 در ادامه وی، به تعریف مسئله اصلی در سطح شهرها و اثرات تغییرات اقلیمی و کاهش رشد درختان شهری، محدودیت فضای رشد ناشی از عملیات عمرانی، آلودگی خاک و هوا و آب و تقلیل رشد درختان، محدودیت ناشی از شرکت توانیر و حریم سیم‌ها، آفات و بیماری‌های اپیدمی، جوان‌سازی درختان پیر و حفظ فرم مناسب ازنظر زیبایی‌شناسی منظر را در راستای اهداف جهانی و چرایی هرس اصولی و علمی درختان فضای سبز پرداخت و در ادامه، درخصوص روش‌های کنترل رشد برای تربیت درختان، ترکیبات و تحریک رشد رویشی نکاتی را مطرح کرد.

 دیگر سخنران این وبینار نیکبخت، دانشیار گروه علوم باغبانی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی اصفهان؛ مواردی را در خصوص استاندارد PR، استانداردها، دستورالعمل‌های هرس درختان و درختچه‌های فضای سبز بیان نمود. اهداف، کاربرد، دلایل هرس و طریقه اجرا و ایمنی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده توسط وی در موضوع هرس درختان بود.

وی همچنین به تشریح وسایل و تجهیزات و طریقه برش‌های هرس، بهبود و یا اصلاح ساختار هرس بر اساس استانداردها و دستورالعمل‌ها پرداخت.