سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در صحن شورا جهت تعامل با شورا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی سخنگوی شورا با اشاره به برگزاری هشتادمین جلسه از ششمین دوره شورا در روز یکشنبه دوم مرداد ماه ۱۴۰۱ گفت: در این جلسه داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به منظور ارائه گزارش و تبیین مسائل و سیاست‌های مالیاتی و ارتقا سطح تعاملات سازمان امور مالیاتی با شورای اسلامی شهر تهران حضور خواهد داشت.

وی در ادامه گفت: ارائه گزارش ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص محله بریانک واقع در منطقه ۱۰ شهرداری تهران و همچنین بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی شهرداری منطقه ۷، ۱۲ و ۲۰ برای سال‌های مالی ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ در دستور کار اعضا قرار دارد.

نادعلی ادامه داد: سیزدهمین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران نیز جهت نامگذاری بررسی خواهد شد همچنین در ادامه جلسه طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه طرح جامع زیباسازی شهر تهران نیز بررسی خواهد شد.