شهردار منطقه ۱۲ با تأکید بر اهتمام همه‌جانبه شهرداری این منطقه برای جلوگیری از تخریب بنای دارای ارزش تاریخی خیابان سپهسالار، خواستار ورود و مساعدت همه دستگاه‌های متولی برای حفظ این بنا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر یزدی شهردار منطقه ۱۲ با تأکید بر اهتمام همه‌جانبه شهرداری این منطقه برای جلوگیری از تخریب بنای دارای ارزش تاریخی خیابان سپهسالار، خواستار ورود و مساعدت همه دستگاه‌های متولی برای حفظ این بنا شد.

یزدی، در این باره توضیح داد: پیرو اقدام مالک ملک واقع در خیابان سپهسالار، نبش بخارا موسوم به «چاپ رنگین» مبنی بر تخریب بدون مجوز بنای دارای ارزش تاریخی و با توجه به مکاتبه اداره کل میراث فرهنگی استان تهران مبنی بر ممنوع بودن تخریب ملک مذکور، در تاریخ ۲۴ تیرماه و به محض اطلاع، شهرداری منطقه ۱۲ نسبت به اقدامات لازم مبنی بر جلوگیری از عملیات غیرمجاز تخریب بنای دارای ارزش تاریخی اقدام نمود.

وی تشریح کرد: به همین منظور پس از اطلاع‌رسانی به یگان حفاظت میراث فرهنگی، نسبت به اخذ حکم قضائی برای ورود به ملک و جلوگیری از تخریب غیرمجاز بنای مذکور و همچنین جلب مالک و ارجاع آن به دادستانی اقدام گردید.

شهردار منطقه ۱۲ با بیان این مطلب که متأسفانه دوباره در بامداد روز چهارشنبه، ۲۹ تیر، مالک ضمن جلوگیری از ورود عوامل شهرداری، نسبت به ادامه عملیات تخریب اقدام کرده، افزود: با پیگیری شهرداری منطقه ۱۲ و اخذ مجدد حکم ورود و جلوگیری از ادامه عملیات، از تخریب غیرمجاز این ملک جلوگیری گردید؛ لازم به ذکر است علت جلوگیری ضمن واجد ارزش دانستن بنا طبق مکاتبه اداره کل میراث فرهنگی و همچنین عدم اخذ مجوزهای لازم جهت تخریب و نوسازی صورت پذیرفته هست.

یزدی در پایان خواستار ورود و مساعدت همه دستگاه‌های متولی در این حوزه برای جلوگیری از تخریب این ملک شد.