در دیدار مدیرعامل شرکت شهر سالم و رئیس اورژانس تهران مقرر شد کارگروهی با حضور کارشناسان طرفین جهت هماهنگی و هم‌افزایی ظرفیت‌های آنها تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز امیر نورمحمدی به اتفاق هیئت همراه با حضور در اورژانس تهران با یحیی صالح‌طبری رئیس آن دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، مدیرعامل شرکت شهر سالم با اشاره به سوابق رابطه این دو نهاد، آن را عمیق و خوب توصیف کرد و با اشاره به ظرفیت‌های بهداشتی و درمانی شهرداری تهران خواستار ارتقا همکاری‌ها شد.

رئیس اورژانس تهران نیز ضمن تقدیر از فعالیت‌های بخش اورژانس و فوریت‌های پزشکی شرکت شهر سالم به ویژه در مراسم‌های مناسبتی، خدمات‌رسانی این واحد به خانواده بزرگ شهرداری تهران را کمک مهمی به سیستم بهداشت و درمان پایتخت ارزیابی کرد.

امکان انتقال بیماران اورژانسی شهرداری به بیمارستان‌های مختلف، همکاری اورژانس تهران برای بیماران بدحال و مجوز فعالیت تله مدیسین (پزشکی از راه دور) در شرکت شهر سالم از جمله مسائل مطرح شده در این نشست بود.

در پایان این جلسه که با حضور رئیس و کارشناسان اورژانس و فوریت‌های پزشکی شرکت شهر سالم برگزار شد، تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان طرفین برای بررسی و پیشنهاد راه‌های همکاری و تدوین آن در قالب یک تفاهم‌نامه به تصویب رسید.