شهردار منطقه ۱۲ از درخواست اشخاص حقیقی به منظور بازپس‌گیری بخشی از ملک خانه کودک ناصرخسرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر یزدی، شهردار منطقه در پاسخ به بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان در مورد دیوارکشی و جداسازی بخشی از خانه کودک ناصرخسرو گفت: با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در مورد حفظ و صیانت از اموال و املاک شهرداری تهران، طی چند ماه گذشته، نسبت به صدور دعوتنامه به بهره‌برداران از املاک شهرداری اقدام شد.

یزدی هدف از این اقدام را تعیین تکلیف و اخذ مجوزهای مربوطه از معاونت‌های تخصصی و شورای اسلامی شهر تهران دانست و افزود: انجمن حمایت از کودکان نیز یکی از همین بهره‌برداران بود که به دلیل بهره‌برداری از ملک شهرداری باید مراحل قانونی را برای استفاده از ملک شهرداری سپری می‌کرد.

وی ادامه داد: به جز این مطلب، از آنجایی که قسمتی از ملک یادشده به مساحت ۲۰۰ مترمربع متعلق به اشخاص حقیقی است، پس از پیگیری‌های متعدد و اثبات مالکیت، همچنین تهیه نقشه‌های لازم توسط کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به استرداد آن از خانه کودک اقدام شده است.

شهردار قلب طهران در پایان یادآور شد: این منطقه هیچ‌گونه اقدامی در مورد تخلیه یا جلوگیری از فعالیت انجمن در دستور کار نداشته و فقط موضوع ساماندهی این دسته از املاک مطابق مصوبه یادشده و اخذ مجوزهای لازم در دست اقدام است.