رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور  از ساماندهی بیش از هزار نفر از کارکنان شهرداری‌های کشور، به استثنای شهرداری تهران، طی چهار ماه اول امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد گفت: در این مدت مجوز جذب و بکارگیری ۷۵۴ نیروی قرارداد کار معین در شهرداری‌های ۹ استان و کلانشهرهای اصفهان و مشهد از میان واجدین شرایط که به صورت غیرمستقیم در شهرداری‌ها در حوزه ستادی، مناطق و سازمان‌های وابسته در مشاغل کارمندی مشغول به کار بوده اند، صادر شد.

وی اضافه کرد: این مجوزها بر اساس شاخص‌های تعیین شده شامل مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و مصاحبه کتبی، به ترتیب نمره فضلی و رعایت شرایط احراز در سقف سهمیه تخصیصی سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است.

وی با بیان اینکه این مجوز در سال ۱۴۰۰ نیز برای ۵۲۶۱ نیروی قرارداد کار معین در شهرداری‌های ۲۸ استان و چند کلانشهر صادر شد، بر تسریع در انجام ارزیابی مربوطه و اجرای فرآیند مجوز قرارداد کار معین در شهرداری‌ها و استانداری‌ها تاکید نمود و گفت: صدور این مجوزها در سال جاری نیز در دستور کار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار دارد.

جمالی نژاد همچنین اعلام کرد: در اجرای ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و در راستای ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و همچنین ایجاد ثبات و امنیت شغلی، افزایش انگیزه خدمتی کارمندان پیمانی شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه؛ نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی ۳۴۰ نفر از کارمندان پیمانی واجد شرایط در شهرداری‌های استان‌های گیلان، سیستان و بلوچستان، یزد، قزوین و مرکزی به رسمی آزمایشی اقدام شده است.