مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان گفت: در حال حاضر حدود ۸ هزار مرگ مغزی رخ می‌دهد اما تنها یک سوم اهدای عضو را انجام می‌دهند و حداقل روزانه ۷ نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کتایون نجفی زاده در مراسم امضای تفاهم نامه مترو با انجمن اهدای عضو ایرانیان گفت: از سال ۷۹ تا سال ۸۳ تنها ۶ پیوند ریه در ایران انجام گرفته بود اما با اطلاع رسانی این کار رشد پیدا کرد.

وی ادامه داد: در ایران همه می‌توانند از پیوند استفاده کنند و ایران تنها کشوری است که برای تأیید اهدای عضو ۴ متخصص باید حضور داشته باشند تا بتوانند مرگ مغزی را تأیید کنند.

نجفی زاده گفت: از سال ۶۸ با فتوای امام خمینی اهدای عضو در ایران انجام شد و امکان انجام تمامی پیوندها در ایران وجود دارد.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان تصریح کرد: تا پیش از کرونا ایران رتبه اول در اهدای عضو در خاورمیانه را داشت و در حال حاضر حدود ۸ هزار مرگ مغزی در تهران رخ می‌دهد اما تنها یک سوم اهدای عضو را انجام می‌دهند و حداقل روزانه ۷ نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت می‌کنند.

وی با اشاره به چرایی فوت افراد نیازمند به عضو گفت: متأسفانه به دلیل عدم رضایت خانواده‌ها، عدم آگاهی نبود آموزش‌های لازم منجر به این شده تا اهدای عضو در ایران به درستی انجام نشود.

نجفی زاده گفت: احتمال نیاز به پیوند ۶ برابر بیشتر از مرگ مغزی است و بر همین اساس باید همگی به موضوع اهدای عضو توجه داشته باشیم.