معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تهران گفت: رویداد مربوط به اوقات فراغت با تاکید بر خانواده‌محور بودن آنها بوده و برای بانوان، نوجوانان و سالمندان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین توکلی زاده، در نمایشگاه توانمندی‌ها و شهرهای خواهر خواننده به تشریح فعالیت‌های این معاونت و رویکرد آینده آن پرداخت.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ رویداد مربوط به اوقات فراغت از سوی اداره‌کل های این معاونت برای فصل تابستان برنامه‌ریزی شده گفت: از روز اول تاکید برای برنامه‌ریزی این رخدادها، خانواده‌محور بودن آنها بوده و برای بانوان، نوجوانان و سالمندان نیز برنامه‌های ویژه‌ای در این معاونت تدارک دیده شده است و اضافه‌کرد که در نظر گرفتن این چهار گروه مخاطب به معنی غفلت از سایر گروه‌های اجتماعی نبوده و برای مخاطبان عمومی هم برنامه‌ریزی‌هایی در تمامی اداره‌کل‌های زیر مجموعه معاونت انجام شده است.

وی ادامه داد: رخدادهای پهنه‌ای از دیگر مواردی بود که توکلی زاده به معرفی آن پرداخت، در این رخدادها جشن‌هایی در بوستان‌های پهنه‌های مختلف شهر از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود.