معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران گفت: در حال حاضر ۲۳۱ پروژه امکان سنجی شده و قابل مطالعه برای شهرداری تهران تدوین گردیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فلاح، در مراسم افتتاح همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه گذاری شهر تهران با اشاره به همایش سرمایه گذاری افزود: این دسته از همایش‌ها برای جذب سرمایه است و ۳ رکن اساسی بسته‌های فرصت‌های سرمایه گذاری، حضور سرمایه گذاران و تعاملات فی‌مابین وجود دارد.

وی ادامه داد: برای این همایش از هر ۳ رکن استفاده کرده‌ایم و از ۱۰ ماه پیش کلید این همایش خورده شد و تمامی بخش‌ها اقدام به شناسایی بخش‌های مختلف کردند و امکان‌سنجی آنها مورد مطالعه قرار گرفت.

فلاح گفت: در حال حاضر ۲۳۱ پروژه امکان‌سنجی شده و قابل مطالعه وجود دارد ما از سازمان سرمایه گذاری خارجی، اتاق‌های بین‌المللی و انجمن‌های تخصصی کمک گرفتیم تا این همایش شکل گیرد وو توجه سرمایه گذاران را به فرصت‌های موجود جلب کنیم.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران افزود: در کنار این همایش پنل‌های تخصصی نیز برگزار می‌شوند و همچنین چندین تفاهم نامه برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه جهت سرمایه گذاری وجود دارد.

وی با بیان اینکه افق این همایش مردمی ساختن اقتصاد شهری است، گفت: همچنین امروز سامانه همیشگی این همایش افتتاح می‌شود و این همایش اختتامیه ندارد و همیشگی خواهد بود.