بسته معنوی که قرار است هم زمان با عید قربان از سوی سازمان بهشت زهرا(س) به خانواده متوفیان مدفون در تهران اهدا شود، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تعظیم شعائر و ترویج آئین‌ها و برنامه‌های مذهبی پس از مراسم تدفین مؤمنان، سازمان بهشت زهرا (س) بر خود بایسته و ضروری دانست تا بسته‌ای را با هم فکری متخصصین امر آماده شده، در اختیار خانواده متوفیان مدفون در تهران قرار دهد.

این بسته معنوی شامل قرآن کریم و اقلامی است که رویکرد دینی و آئینی دارد مانند شمع، جاشمعی و و عود؛ که از سوی سازمان در مناسبت‌های خاص و اعیاد مذهبی و آئینی به آدرس خانواده متوفیان ارسال خواهد شد که از اعیاد قربان و غدیر آغاز می‌شود.

در کنار این هدیه معنوی اهدایی به خانواده‌های متوفیان مدفون در تهران، برگه‌ای هم قرار داده شده که در آن هم از قصور در خدمات رسانی به خانواده‌های داغدار عذرخواهی شده و هم اینکه با درج یک آدرس الکترونیکی و دریافت نقطه نظرات خانواده‌های داغدار، فرایند خدمات بی منت با نظر سنجی ارزیابی می‌شود.

این هدیه معنوی روز گذشته با حضور معاون خدمات شهری شهرداری تهران در غرفه سازمان بهشت زهرا (س) در نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده رونمایی شد.