سخنگوی شورای شهر تهران ضمن بازدید از نمایشگاه توانمندی مدیریت شهری، گفت: برگزاری چنین نمایشگاه هایی می‌تواند باعث ایجاد گشایش همکاری های جدید بین شهرهای مختلف جهان با تهران شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی در حاشیه بازدید از نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران، افزود: حضور بخش‌های مختلف مجموعه مدیریت شهری مانند سازمان‌ها، مناطق، شرکت‌های زیرمجموعه مدیریت شهری تهران و ارائه تمام دستاوردها، تولیدات و تجهیزات مدیریت شهری برای عموم و کارشناسان حوزه شهر می‌تواند فرصت خوبی برای ارائه فعالیت‌های مدیریت شهری تهران و همچنین جذب همکاری‌ها بیشتر برای شهرداری تهران باشد.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به حضور گسترده بسیاری از کشورهای مختلف دنیا به منظور شرکت در این نمایشگاه گفت: مدیریت شهری تهران در طول سال‌های گذشته تعامل خوبی با دیگر شهرهای مختلف جهان داشته است و با برگزاری نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران شاهد این موضوع هستیم که بسیاری از شهرهای دنیا که با تهران خواهر خواندگی دارند در افتتاحیه این نمایشگاه حضور داشته و بسیاری از کشورهای دنیا نیز در این نمایشگاه غرفه‌هایی را به خود اختصاص دادند، کشورهایی مانند تاجیکستان، عراق، کوبا و قرقیزستان و… در این نمایشگاه حضور داشتند که این موضوع می‌تواند در تعامل تهران با دیگر شهرهای دنیا در حوزه مدیریت شهری نکته مثبتی باشد.

وی با اشاره به دیدار کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهری تهران با نمایندگان برخی از کشورهای مختلف دنیا و شهرهای خواهر خوانده با پایتخت، اظهار کرد: نشست مشترکی با برخی از نمایندگان شهرها و کشورهای مختلف دنیا در این نمایشگاه داشتیم؛ نکته قابل توجه این است که نمایندگان کشورهای مختلف دنیا بر تبادلات سازنده فکری، دانش، توانمندی‌های مشترک بین شهرداری تهران و شهرداری‌های کشور مبدا خود تاکید داشتند؛ از سوی دیگر نگاه مثبت نسبت به جمهوری اسلامی ایران و تبادل تجربه و کمک‌های مدیریتی مشترک در حوزه مدیریت شهری در این نشست‌ها وجود داشت و ما نیز در مدیریت شهری تهران بر تبادلات فرهنگی و همچنین همکاری‌های دوجانبه تاکید ویژه‌ای داشتیم.

نادعلی با اشاره به اهمیت دیپلماسی شهری برای تبادلات مختلف، اظهار کرد: دیپلماسی شهری یکی از موضوعات مهم بین کشورها است و ما نیز در مدیریت شهر تهران به دنبال ارتباط برقرار کردن با دیگر شهرهای مختلف جهان هستیم؛ باید توجه داشت که برخی از کشورها و شهرهای جهان نقاط مشترک فرهنگی با کشور ما دارند به دنبال این موضوع تبادلات اقتصادی و سیاسی شکل و قوت می‌گیرد؛ مدیریت شهری تهران نیز در حوزه دیپلماسی شهری با روابط گسترده‌ای دارد؛ اگر امروز شاهد این موضوع هستیم که شهردار هاوانا کشور کوبا ساعت‌ها برای شرکت در این نمایشگاه مسافت زیادی را طی می‌کنند نشان از روابط خوب دیپلماسی شهری تهران با هاوانا و دیگر شهرهای مختلف دارد.

وی افزود: از سوی دیگر تهران ارتباط خوبی با ملت‌هایی دارد که از نظر فرهنگی به فرهنگ ایران اسلامی نزدیک هستند می‌تواند کمک سازنده‌ای باشد برای تبادلات مختلف در جهان، کشورهایی مانند عراق و تاجیکستان نقاط مشترک زیادی از نظر فرهنگی با ایران اسلامی دارند که این موضوع باعث می‌شود در چهارچوب دیپلماسی شهری بتوانیم راحت تر تبادلات فرهنگی، اقتصادی و دیگر همکاری‌های بین المللی را دنبال کنیم که این موضوع در راستای منافع کشور است.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه می‌توان از ظرفیت نمایشگاه‌های بین‌المللی برای ارتباط بهتر با کشورهای مختلف جهان استفاده کرد، گفت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند باعث ایجاد گشایش همکاری‌های جدید بین شهرهای مختلف جهان با تهران شود و می‌توان از ظرفیت‌های مختلف بین‌المللی از طریق برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در راستای همکاری‌های بیشتر بین‌المللی به خوبی استفاده کرد.