عضو شورای شهر تهران گفت: از معاونت حمل‌ونقل و ترافیک می‌خواهم نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در وسایل نقلیه عمومی اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سوده نجفی، در تذکر پیش از دستور هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت تدوین سند تحول شهرداری تهران، افزود: دو فوریت این موضوع در شورای ششم تصویب شد اما تا کنون اقدامی در این مورد صورت نگرفته است و ارائه سند تحول از سوی شهرداری به منظور رفع تناقضات و ایجاد شفافیت است.

عضو شورای شهر تهران گفت: تعداد مبتلایان و فوتی‌های کرونا صعودی شده و توجه به اینکه احتمال وقوع پیک جدید کرونا وجود دارد از معاونت حمل‌ونقل و ترافیک می‌خواهم نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در وسایل نقلیه عمومی اقدامات لازم را انجام دهد.